RODO

Gruntowna wiedza z zakresu ochrony danych osobowych oraz znajomość wymogów prawa ustanowionych przez RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r./oraz towarzyszące akty prawne gwarantuje najwyższy poziom świadczonych przez nas kompleksowych usług w zakresie wdrożenia RODO, do których należą między innymi:

  • audyt RODO – analiza zgodności stosowanych rozwiązań z RODO, identyfikacja potrzeb i celów Klienta, analiza ryzyka, planowanie wprowadzania poszczególnych rozwiązań (koncepcja i metodologia)
  • sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych – zarówno wewnętrznej, jak i w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (umowy)
  • wsparcie procesu powoływania Inspektora Ochrony Danych
  • przygotowanie do certyfikacji

 

Źródło zdjęcia: Obraz Hebi B. z Pixabay