Ogłoszenia dla akcjonariuszy EFK Kancelaria Prawna Kolasiński s.k.a.

OGŁOSZENIA SPÓŁKI
EFK Kancelaria Prawna Kolasiński S.K.A.

z siedzibą w Poznaniu, adres ul: Stanisława Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000960723, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP:7792537847, REGON 521630539 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł wpłaconym w całości