Prawo Nieruchomości

Zakres naszych usług w zakresie prawa nieruchomości obejmuje między innymi:

  • audyt nieruchomości – analizę ksiąg wieczystych, dokumentacji planistycznej, roszczeń reprywatyzacyjnych itp.
  • wsparcie na etapie negocjacji i zakupu działki lub zawarcia umowy o wybudowanie budynku na cudzym gruncie
  • wsparcie w zakresie uporządkowania stanu prawnego nieruchomości, rozszerzenia uprawnień związanych z nieruchomością – np. ustanowienie służebności
  • pomoc w wyborze sposobu finansowania inwestycji oraz zasad rozliczeń z potencjalnym nabywcą lokalu lub budynku
  • wsparcie w procesie zawarcia umowy kredytowej lub innej umowy przygotowującej inwestycję z perspektywy finansowania
  • pomoc prawną przy sporządzaniu i zawieraniu umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości lub jej najmu, umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub innej umowy zmierzającej do nabycia lub uzyskania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
  • obsługę szeroko pojętego procesu administracyjnego umożliwiającego rozpoczęcie inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ustalającej warunki zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie postępowań wpadkowych (reprezentacja przed organami administracji, gestorami sieci itp.)
  • obsługę stosunków cywilnoprawnych związanych z realizacją inwestycji, w szczególności umów i ich negocjacji, a później realizacji uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji
  • wsparcie przy tzw. komercjalizacji inwestycji – w tym sprzedaży inwestycji, najmu itp., a także w zakresie najmu znacznych powierzchni biurowych

 

Źródło zdjęcia: new-york-690868_1280 Obraz Free-Photos z Pixabay