Odnawialne Źródła Energii

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne dotyczące procesu inwestycyjnego obejmującego realizację projektów z branży energii odnawialnej, w szczególności farm fotowoltaicznych, zarówno w przypadku ich realizacji od początku, jak i nabycia i kontynuacji inwestycji już rozpoczętych.

W obszarze działalności kancelarii znajdują się m.in.:

  • audyt gruntów i weryfikacja konkretnych lokalizacji pod inwestycje
  • wybór formy prawnej działalności dla danej inwestycji, w tym wsparcie w zakresie zakładania i obsługi spółek celowych
  • wsparcie prawne procesu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz realizacji inwestycji, w tym:
    • sporządzanie i negocjowanie treści umów dzierżawy, umów o wykonanie dokumentacji projektowej i środowiskowej oraz umów z wykonawcami inwestycji
    • reprezentowanie klienta w procesach administracyjnych w przedmiocie uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, zmiany dokumentów planistycznych, a także w postępowaniach przed operatorami systemów dystrybucyjnych i przed organami koncesyjnymi
    • wsparcie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki związanych z aukcyjnym systemem wsparcia (zarówno na etapie prekwalifikacji instalacji jak i udziału w samej aukcji).
  • audyt inwestycji już istniejących, wsparcie procesu ich nabycia oraz dalszego rozwoju i realizacji

Źródło zdjęcia: solar-2955282_1920 Obraz Klaus-Uwe Gerhardt z Pixabay