Kompleksowa Obsługa Przedsiębiorców

Wspieramy przedsiębiorców we wszystkich sferach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zapewniamy także analizę aktualnej sytuacji prawnej, doradztwo dotyczące wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i realizację wybranych rozwiązań, z czego korzystają zarówno podmioty szukające nowych rozwiązań, jak i zaczynające swoją działalność na rynku.

Nasze wsparcie bieżącej obsługi przedsiębiorców obejmuje między innymi:

  • prowadzenie obsługi korporacyjnej w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Klienta oraz wymogów prawa, w tym wsparcie w zakresie spełniania obowiązków sprawozdawczych
  • wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy poprzez codzienne doradztwo, reprezentowanie Klienta przed kontrahentami, urzędami i organami administracji publicznej oraz opiniowanie zamierzeń
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz analizę i sporządzanie umów
  • prowadzenie postępowań sądowych – reprezentowanie Klienta w toku postępowań sądowych w sprawach cywilnych
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym reprezentowanie Klienta w toku postępowań przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi
  • sporządzanie opinii prawnych mających na celu udzielenie Klientowi odpowiedzi na pytania prawne
  • doradztwo w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i bhp oraz sporządzanie dokumentacji wewnątrzzakładowej

 

Źródło zdjęcia: entrepreneur-2904772_1280 Obraz Gerd Altmann z Pixabay